Cổng từ an ninh Checkpoint Evolve iRange

Liên hệ

  • Xuất xứ : Checkpoint – USA
  • Bảo hành : 12 tháng
  • Sử dụng công nghệ 360RF mới nhất làm tăng độ rộng lối đi và khả năng phát hiện tem từ
  • Khả năng phát hiện nguồn nhiễu thông minh và cảnh báo các thiết bị làm nhiễu tới hệ thống cổng an ninh

Thiết bị bảo hành 12 tháng