Cổng Từ An Ninh FoXcom EAS-AMDHR833

Liên hệ

  • Tần số: 58Khz
  • Khoảng cách bắt tem:
  • – 2m – 2,6m tem cứng, tùy môi trường
  • – 1,6m-2m tem mềm, tùy môi trường
  • Hoạt động ổn định, hạn chế báo giả

Thiết bị bảo hành 12 tháng