Cổng Từ An Ninh Foxcom EAS-HP7012

Liên hệ

  • Khoảng cách tối ưu:
  • -Tem mềm: 1.4-1.6m.
  • -Tem cứng thường: 1.7-1.8m
  • -Tem cứng to: 2.1-2.2m
  • Kích thước: 1600mm x 500 mm x 140mm.

Thiết bị bảo hành 12 tháng