Cổng Từ An Ninh Foxcom MK3003XL

Liên hệ

  • Cổng RF dual loại cao cấp
  • Kích thước: 167*8*41.5cm
  • Detection range: Soft label: 1.6-1.7m,
  • Hard tag: mini 190cm-200cm,
  • R50 Tag 200-210cm,large220-240cm

Thiết bị bảo hành 12 tháng