Là nhãn hàng của chuỗi giá trị lan tỏa những câu chuyện bài học nổ lực thành công đến toàn cầu.