Cổng từ an ninh foxcom EAS6005S2

Liên hệ

Khoảng cách tối ưu:

  • Tem mềm: 1.4m.
  • Tem cứng thường: 1.70m
  • Tem cứng to: 2.10m

Thiết bị bảo hành 12 tháng