Cổng từ an ninh EAS-AMDHR820

Liên hệ

  • Hiệu chỉnh độ nhạy bằng phần mềm chính xác
  • Công nghệ xử lý đa kênh, giảm khu vực mù
  • Công nghệ DSP: có khả năng chống nhiễu mạnh mẽ;
  • Power Supply:110V hoặc 220V/AC
  • Nguồn: 45W.

Thiết bị bảo hành 12 tháng