[Thùng Giấy] In Bill Nhiệt K80 Phi 80mm OJI Japan (50 cuộn)

1.150.000

Thiết bị bảo hành 12 tháng