[Thùng Giấy] In Bill Nhiệt K80 Phi 65mm OJI Japan (50 cuộn)

690.000

Thiết bị bảo hành 12 tháng