Phần mềm quản lý Spa, Salon Tóc [Offline trọn đời]

Liên hệ

  • Bản quyền trọn đời, không cần gia hạn
  • Dễ sử dụng, có thể làm quen từ 10 phút
  • Tương thích hầu hết thiết bị bán hàng hiện nay
  • Dễ dàng kết nối với các thiết bị bán hàng
  • Hoạt động không cần internet
  • Dữ liệu lưu trữ sao lưu trên Server Online

Thiết bị bảo hành 12 tháng