Cổng Từ An Ninh Liberty QX Checkpoint

Liên hệ

  • Tần số sóng: 8.2MHz
  • Độ rộng hoạt động tối đa: của 01 bộ thu phát Qx khi hoạt động 1 mình là 0.7m mỗi bên giữa 02 bộ thu phát Qx là 1.2m
  • Điều chỉnh cân bằng sóng bằng phần mềm kết nối qua cổng RJ
  • Kích thước ăngten 1689 mm (H) x 305 mm (W) x 32 mm(D)
  • Xuất xứ : Checkpoint – USA
  • Bảo hành : 12 tháng

Thiết bị bảo hành 12 tháng