Cổng Từ An Ninh Foxcom EAS6012S2HR

Liên hệ

Khoảng cách tối ưu:

  • Tem mềm: 1.4-1.6m.
  • Tem cứng thường: 1.7-1.8m
  • Tem cứng to: 2.1-2.2m
  • Kích thước: 1600x500x140

Thiết bị bảo hành 12 tháng