Cổng Từ An Ninh Foxcom EAS5014S2

Liên hệ

  • Khoảng cách tối ưu:
  • – Tem mềm: 1m.
  • – Tem cứng thường: 1.40m
  • – Tem cứng to: 1.60m
  • Tần số: 8,2MHz
  • Kích thước (mm): 1650x340x25

Thiết bị bảo hành 12 tháng