Cổng Từ An Ninh Foxcom EAS-HP7008

Liên hệ

  • Khoảng cách tối ưu:
  • – Tem mềm: 1,1-1.5m.
  • – Tem cứng thường: 1.4-1.8m
  • – Tem cứng to: 1.80-2m
  • Kích thước: 1550x360x35

Thiết bị bảo hành 12 tháng