Cổng Từ An Ninh FoXcom EAS-AMDHR821

Liên hệ

  • Digital AM58-KHzHz system
  • Khoảng cách tối ưu giữa 2 thanh:
  • – Tem mềm: ->140cm.
  • – Tem cứng: -> 260cm
  • Kích thước: 1550 x 500 x 130 mm

Thiết bị bảo hành 12 tháng