Cổng Từ An Ninh Foxcom EAS-AMD03HPS2

Liên hệ

  • Tên sản phẩm: Cổng từ AM Foxcom EAS-AMD03HPS2
  • Dòng sản phẩm: Cổng từ AM (acouto magnetic)
  • Công nghệ: Acouto Magnetic (cổng từ AM 5.8kHz)

Thiết bị bảo hành 12 tháng