Cổng Từ An Ninh FoXcom AMS-06

Liên hệ

  • Khoảng cách tối ưu giữa 2 thanh:
  • – Tem mềm: ->140cm.
  • – Tem cứng: -> 220cm
  • Kích thước: 1550 x 390 x 25/130 mm

Thiết bị bảo hành 12 tháng