Cổng Từ An Ninh Foxcom AM EAS-AM20

Liên hệ

  • Chiều cao bắt tem cứng EAS-J10 là từ 1,2-1,4 với tem từ EAS-J10
  • Nếu dưới nền nhà có sắt thép thì khoảng cách bắt tem từ 0.9-1.0m
  • Với tem mềm :0.3-0.5m

Thiết bị bảo hành 12 tháng